Via het inloopspreekuur

Ben jij niet handig met de computer of heb je geen computer, maar wil jij wel gebruik maken van de dienstverlening van Burennetwerk Utrecht Zuid en wil jij een hulpvraag indienen?

Bewoners uit Hoograven en Lunetten zijn welkom bij een van de inloopspreekuren die in samenwerking met andere bewonersinitaiteiven en professionele organisaties georganiseerd worden.
Je kunt dan bij een matchmaker terecht om jouw hulpvraag te bespreken. Je hoort dan meteen of je via Burennetwerk Utrecht Zuid geholpen kunt worden en als dat het geval is, wordt jouw vraag meteen in het systeem gezet.

Verder spreken we met jou af op welke manier jij bereikbaar bent en gaan we op zoek naar iemand die als hulpbieder voor jou aan de slag kan.

Ook als je als bewoners actief bij wilt dragen en als hulpbieder of in een andere vrijwilligersrol aan de slag wilt, ben je van harte welkom, we helpen je graag verder!

Donderdagen, 14.00-15.00 uur
Inloopspreekuur SamenHoograven met Marina en Hilde
Buurtcentrum Hart van Hoograven, 't Goylaan 77

Tijdens dit inloopspreekuur zijn ook Sport Utrecht, Wijkinformatiepunt Hoograven, NIZU, Buurtteam en DOCK beschikbaar voor vragen over activiteiten en mogelijkheden in de wijk.

Woensdagen, 12.00-14.00 (vanaf 12 februari 2020)
Inloopspreekuur in buurtcentrum De Musketon op initiatief van Wijkinformatiepunt Lunetten met medewerking van o.a. Burennetwerk Utrecht Zuid, Lunetten.nl, Lunetten Wil Wel, NIZU, Wijkbureau Zuid, Schuldhulpmaatje, Buurtteam en DOCK.

Beide inloopspreekuren zijn laagdrempelig, bewoners zijn van harte welkom met hun vragen op allerlei gebied en de bezetting bestaat in ieder geval deels uit actieve bewoners van de wijk.