Team Burennetwerk Utrecht Zuid

Matchmakers
Hilde Kuper
Marina Kolkman
Martin Kind
José Weustink

Kerngroep
Audrey Breijman
Hilde Kuper
Martin Kind
Cees van den Brink

Vertegenwoordigers professionele partijen
Maarten van Zuidam
- Buurtteam Hoograven
- Buurtteam Lunetten
Tamara Leguit
- DOCK/SamenHoograven
Dick Haaksman
- DOCK/SamenLunetten