Team Burennetwerk Utrecht Zuid

Matchmakers
Hilde Kuper
Jessie Eerdmans
Christien de Groot
Marina Kolkman
Martin Kind
José Weustink

Kerngroep
Audrey Breijman
Hilde Kuper
Inge Puyman
Martin Kind
Cees van den Brink

Vertegenwoordigers professionele partijen
Maarten van Zuidam
- Buurtteam Hoograven
Jan van Gameren
- Buurtteam Lunetten
Tamara Leguit
- Vooruit/SamenHoograven
Jeanet Peters
- Vooruit/SamenLunetten
Dick Haaksman
- Vooruit/SamenLunetten