Informatie over Burennetwerk Utrecht Zuid

Burennetwerk Utrecht Zuid is een netwerk van wijkbewoners in Utrecht Zuid die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood. Utrecht Zuid omvat de wijken Hoograven, Rotsoord, Tolsteeg, Bokkenbuurt en Lunetten.

Hulpvragers zonder sociaal netwerk en financiƫle middelen om hulp te kunnen inkopen, worden op deze manier geholpen door hulpbieders.

Vraag en aanbod worden door de matchmakers van Burennetwerk Utrecht Zuid bij elkaar gebracht. Voordat een hulpvraag een hulpbieder bereikt, is deze eerst door een matchmaker van Burennetwerk Utrecht Zuid in behandeling genomen en afgebakend tot een geschikte hulpvraag. Zowel hulpvragers als hulpbieders weten hierdoor wat zij kunnen verwachten, waar de vraag begint en waar hij eindigt.

Burennetwerk Utrecht Zuid is een burgerinitiatief, voortkomend uit een samenwerking tussen de Stuurgroep SamenHoograven en Lunetten Wil Wel, ondersteund door in de wijk actieve professionele organisaties.
Het samenwerkingsverband voor Burennetwerk Utrecht Zuid bestaat uit de Stuurgroep SamenHoograven, Lunetten Wil Wel, Buurtteam Hoograven, Buurtteam Lunetten, SamenHoograven, Samen Lunetten en DOCK. Verder wordt Burennetwerk Utrecht Zuid ondersteund door andere in de wijk actieve organisaties, huisartsen, gezondheidscentra etc. en wordt het initiatief financieel ondersteund door Wijkbureau Zuid/Gemeente Utrecht.

Het digitale matchingsysteem waar Burennetwerk Utrecht Zuid mee werkt wordt verzorgd door HiP. HiP levert niet alleen het matchingsysteem voor een groot aantal vergelijkbare organisaties in Nederland, maar is ook zelf op een groot aantal plekken actief als matchmaker en netwerkondersteuner en kan daarom optimaal ondersteuning bieden aan dit initiatief in Utrecht Zuid.