Samenwerking Hoograven en Lunetten

Samenwerking Hoograven en Lunetten Actieve wijkbewoners uit Hoograven en Lunetten treffen elkaar in het project 'Burennetwerk Utrecht Zuid'.

In het kader van de ontwikkeling van een digitaal portaal om vraag en aanbod bij elkaar te brengen voerden de Stuurgroep Hoograven en Lunetten Wil Wel onlangs overleg met Thea Kok van HiP. HiP heeft met succes op diverse plekken in het land dit soort portalen opgezet.

Het idee is dat in Hoograven en Lunetten bestaande vormen van vrijwillige hulp, zoals o.a. de klussendienst en de bezoekgroep, verbeterd en uitgebreid kunnen worden door gebruik van een digitaal systeem. Hierbij koppelen matchmakers mensen die ergens hulp bij nodig hebben aan mensen die hulp willen bieden. Voorwaarde is dat hulpvragers geen andere middelen en mogelijkheden meer hebben om de klus geklaard te krijgen. Ook mensen die niet digitaal vaardig zijn kunnen gewoon gebruik (blijven) maken van de bestaande vormen van hulp, het digitale systeem is wat dat betreft alleen een stuk gereedschap dat het koppelen makkelijker moet maken.

Bij het opzetten van dit project wordt ook gebruik gemaakt van de kennis van de professionele partijen in de wijken. Samen Hoograven, Samen Lunetten, Vooruit, Buurtteam Hoograven en Buurteam Lunetten zijn belangrijke partners als het gaat om het signaleren van mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp kunnen bieden.

Daarnaast maken ook allerlei andere partijen in de wijken deel uit van het netwerk dat er voor wil zorgen dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig en prettig kan blijven wonen in Hoograven en Lunetten.

17-04-2018