Introductie Burennetwerk Utrecht Zuid

Introductie Burennetwerk Utrecht Zuid Vrijdag 2 maart heeft Lunetten Wil Wel een introductiemiddag van Burennetwerk Utrecht Zuid georganiseerd. Burennetwerk Utrecht Zuid is een digitaal platform dat gebruikt gaat worden om hulpvragers en hulpbieders aan elkaar te koppelen.

Klussendienst & bezoekgroep
De bestaande klussendienst en bezoekgroep van Lunetten Wil Wel gaan onderdeel uitmaken van dit platform, waardoor het mogelijk wordt dat vragen niet alleen persoonlijk of telefonisch ingediend kunnen worden, maar ook via de nieuwe website van Burennetwerk Utrecht Zuid. In het digitale portaal kunnen gebruikers een hulpvraag indienen, die door matchmakers bekeken wordt en in het netwerk uitgezet wordt. Op die manier kunnen meerdere matchmakers van het systeem gebruikmaken en wordt het makkelijker om matches te maken.

Ook wordt het mogelijk voor hulpbieders om zich via de website in te schrijven. Zo ontstaat er poultje van betrokken wijkbewoners die door de matchmakers benaderd kunnen worden en die voor klusjes ingezet kunnen worden.
Actieve wijkbewoners

Ondanks de snijdende kou waren er toch zo’n twintigtal geïnteresseerden op komen dagen. Het waren vooral actieve wijkbewoners die al betrokken zijn bij de bestaande klussendienst en bezoekgroep of daar aan mee willen doen. Verder waren er ook een aantal professionals van o.a. Vooruit en het Buurtteam aanwezig.

Na een presentatie waarin de totstandkoming, de manier van werken en het doel van Burennetwerk Utrecht Zuid toegelicht werd, hield Martin Kind – als organisator van de huidge klussendienst – een praatje over wat hij zoal in zijn werk als matchmaker tegenkomt. Dit leidde tot een levendig gesprek met de aanwezigen en leverde nieuwe inzichten en contacten op waarmee Burennetwerk Utrecht Zuid verder aan de slag kan.

Samenwerking
De verwachting is dat de introductie van het webportaal van Burennetwerk Utrecht Zuid dit voorjaar plaats zal vinden. Burennetwerk Utrecht Zuid is een een samenwerking met Samen Hoograven en de Stuurgroep Hoograven en is een initiatief dat geheel op vrijwilligers draait en gesteund wordt met een bijdrage vanuit het initiatievenfonds van de gemeente Utrecht.

Ook meedoen? Stuur dan een berichtje met je contactgegevens naar contact@lunettenwilwel.nl  en we nemen z.s.m. contact op.

15-03-2018